API

Boogi tarjoaa rajapinnan keikkatietojen synkronisointiin vaikkapa julkisille weppisivuille. Tästä hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi tullikamari.net ja elmu.fi -sivustojen keikkalistat. Nämä tuodaan suoraan Boogista ilman minkäänlaista manuaalista työtä.