Päiväohjelma

Näyttää tapahtumalle asetetut työvuorot eri katerogorioissa esim. tuotanto, ravintola ja järjesteyksen valvojat. Kertoo myös tapahtuman tuotannollisen aikataulun. Voidaan tulostaan pdf:nä, lähettää Crewmailina tai tulostaa pelkkä julkinen aikataulu.